ณธีร์ http://natshen.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=23 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอภัยมณีฉบับตัดต่อ ของ อาจารย์ เอื้อ มณีรัตน์ – ตอนที่ ๑๐ - ๑๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=23 Tue, 25 Mar 2008 20:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=22 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอภัยมณีฉบับตัดต่อ ของ อาจารย์ เอื้อ มณีรัตน์ -- ตอนที่ ๖ - ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=22 Tue, 25 Mar 2008 20:22:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=21 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอภัยมณีฉบับตัดต่อ ของ อาจารย์ เอื้อ มณีรัตน์ -- ตอนที่ ๑ - ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=21 Tue, 25 Mar 2008 20:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=20 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอภัยมณีฉบับตัดต่อ ของ อาจารย์ เอื้อ มณีรัตน์ -- บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-03-2008&group=12&gblog=20 Tue, 25 Mar 2008 14:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-03-2008&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-03-2008&group=12&gblog=19 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[สุภาษิตสอนเด็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-03-2008&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-03-2008&group=12&gblog=19 Fri, 21 Mar 2008 22:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-03-2008&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-03-2008&group=12&gblog=18 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[อภัยนุราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-03-2008&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-03-2008&group=12&gblog=18 Wed, 19 Mar 2008 16:37:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-03-2008&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-03-2008&group=12&gblog=17 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[โคบุตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-03-2008&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-03-2008&group=12&gblog=17 Tue, 18 Mar 2008 16:53:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-03-2008&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-03-2008&group=12&gblog=16 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กาพย์พระไชยสุริยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-03-2008&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-03-2008&group=12&gblog=16 Mon, 17 Mar 2008 16:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-03-2008&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-03-2008&group=12&gblog=15 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-03-2008&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-03-2008&group=12&gblog=15 Fri, 14 Mar 2008 16:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-03-2008&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-03-2008&group=12&gblog=14 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เห่กากี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-03-2008&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-03-2008&group=12&gblog=14 Thu, 13 Mar 2008 17:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=12&gblog=13 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเห่กล่อมเรื่องพระอภัยมณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=12&gblog=13 Wed, 12 Mar 2008 17:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-03-2008&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-03-2008&group=12&gblog=12 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอภัยมณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-03-2008&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-03-2008&group=12&gblog=12 Tue, 11 Mar 2008 17:25:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-03-2008&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-03-2008&group=12&gblog=11 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[สุภาษิตสอนหญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-03-2008&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-03-2008&group=12&gblog=11 Mon, 10 Mar 2008 17:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=12&gblog=10 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดิรักษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=12&gblog=10 Thu, 06 Mar 2008 23:30:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-09-2008&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-09-2008&group=7&gblog=16 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ย่ำสุพรรณ ยันอุทัย ให้ขาแข็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-09-2008&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-09-2008&group=7&gblog=16 Thu, 11 Sep 2008 23:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-06-2008&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-06-2008&group=7&gblog=15 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag บอกตัวตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-06-2008&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-06-2008&group=7&gblog=15 Fri, 27 Jun 2008 15:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-06-2008&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-06-2008&group=7&gblog=14 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[แก่งกระจาน สามร้อยยอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-06-2008&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-06-2008&group=7&gblog=14 Fri, 13 Jun 2008 16:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-05-2008&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-05-2008&group=7&gblog=13 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เลี้ยงรุ่น ๒๕ ปี ที่เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-05-2008&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-05-2008&group=7&gblog=13 Mon, 26 May 2008 9:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-05-2008&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-05-2008&group=7&gblog=12 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-05-2008&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-05-2008&group=7&gblog=12 Wed, 21 May 2008 17:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-05-2008&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-05-2008&group=7&gblog=11 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมาย วังน้ำเขียว เลี้ยวล่องแก่งหินเพิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-05-2008&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-05-2008&group=7&gblog=11 Fri, 09 May 2008 15:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-05-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-05-2008&group=7&gblog=10 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[Beaverton in January]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-05-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-05-2008&group=7&gblog=10 Tue, 06 May 2008 0:11:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-09-2008&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-09-2008&group=6&gblog=18 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุใด หัวใจเอ๋ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-09-2008&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-09-2008&group=6&gblog=18 Sat, 13 Sep 2008 0:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=24-07-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=24-07-2008&group=6&gblog=17 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาขึ้น - ขาลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=24-07-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=24-07-2008&group=6&gblog=17 Thu, 24 Jul 2008 15:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-06-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-06-2008&group=6&gblog=16 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกลเอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-06-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-06-2008&group=6&gblog=16 Thu, 12 Jun 2008 16:36:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-06-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-06-2008&group=6&gblog=15 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[หวั่นไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-06-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-06-2008&group=6&gblog=15 Sun, 08 Jun 2008 9:04:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-05-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-05-2008&group=6&gblog=14 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-05-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-05-2008&group=6&gblog=14 Wed, 21 May 2008 9:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-05-2008&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-05-2008&group=6&gblog=13 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอและฉันกับวันฝนพรำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-05-2008&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-05-2008&group=6&gblog=13 Thu, 15 May 2008 9:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-04-2008&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-04-2008&group=6&gblog=12 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกประดู่หน้าบ้านบานแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-04-2008&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-04-2008&group=6&gblog=12 Sat, 26 Apr 2008 23:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-04-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-04-2008&group=6&gblog=11 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจารย์ใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-04-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-04-2008&group=6&gblog=11 Fri, 25 Apr 2008 8:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-04-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-04-2008&group=6&gblog=10 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กับดักเงินเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-04-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-04-2008&group=6&gblog=10 Mon, 07 Apr 2008 0:38:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-03-2008&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-03-2008&group=5&gblog=30 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-03-2008&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-03-2008&group=5&gblog=30 Sun, 09 Mar 2008 13:17:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-03-2008&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-03-2008&group=5&gblog=29 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๙ จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-03-2008&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-03-2008&group=5&gblog=29 Fri, 07 Mar 2008 8:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=5&gblog=28 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘ พรหมจรรย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=5&gblog=28 Thu, 06 Mar 2008 9:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=5&gblog=27 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗ อะไรหนอเป็นรสอร่อยในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=5&gblog=27 Wed, 05 Mar 2008 8:45:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=5&gblog=26 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖ พระธรรมวินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=5&gblog=26 Tue, 04 Mar 2008 9:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=5&gblog=25 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕ ทานที่มีอานิสงส์ไพศาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=5&gblog=25 Mon, 03 Mar 2008 8:26:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-03-2008&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-03-2008&group=5&gblog=24 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔ ความตระหนี่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-03-2008&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-03-2008&group=5&gblog=24 Sat, 01 Mar 2008 18:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=5&gblog=23 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓ การให้ทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=5&gblog=23 Thu, 28 Feb 2008 8:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=5&gblog=22 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒ ที่พึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=5&gblog=22 Wed, 27 Feb 2008 10:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-02-2008&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-02-2008&group=5&gblog=21 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑ เสียสละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-02-2008&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-02-2008&group=5&gblog=21 Tue, 26 Feb 2008 8:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-02-2008&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-02-2008&group=5&gblog=20 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐ หลักที่แน่นอนของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-02-2008&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-02-2008&group=5&gblog=20 Mon, 25 Feb 2008 13:16:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-02-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-02-2008&group=5&gblog=19 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙ ความรัก ความหวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-02-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-02-2008&group=5&gblog=19 Fri, 22 Feb 2008 11:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-02-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-02-2008&group=5&gblog=18 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘ ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-02-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-02-2008&group=5&gblog=18 Thu, 21 Feb 2008 11:59:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=20-02-2008&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=20-02-2008&group=5&gblog=17 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗ กรรมที่ควรเว้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=20-02-2008&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=20-02-2008&group=5&gblog=17 Wed, 20 Feb 2008 13:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-02-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-02-2008&group=5&gblog=16 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖ ความอดทน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-02-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-02-2008&group=5&gblog=16 Tue, 19 Feb 2008 13:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-02-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-02-2008&group=5&gblog=15 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕ ผู้ชนะตนนั้นหาได้ยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-02-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-02-2008&group=5&gblog=15 Mon, 18 Feb 2008 13:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-02-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-02-2008&group=5&gblog=14 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔ กามคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-02-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-02-2008&group=5&gblog=14 Sun, 17 Feb 2008 13:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=16-02-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=16-02-2008&group=5&gblog=13 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓ กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=16-02-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=16-02-2008&group=5&gblog=13 Sat, 16 Feb 2008 13:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-02-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-02-2008&group=5&gblog=12 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒ ทางสายกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-02-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-02-2008&group=5&gblog=12 Fri, 15 Feb 2008 13:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=5&gblog=11 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑ กองเพลิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=5&gblog=11 Thu, 14 Feb 2008 13:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-02-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-02-2008&group=5&gblog=10 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐ การเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-02-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-02-2008&group=5&gblog=10 Wed, 13 Feb 2008 13:21:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-04-2008&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-04-2008&group=15&gblog=7 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่าย เห่ กวีวัจน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-04-2008&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-04-2008&group=15&gblog=7 Mon, 21 Apr 2008 8:25:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-04-2008&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-04-2008&group=15&gblog=6 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กาพย์ฉบัง ๑๖ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-04-2008&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-04-2008&group=15&gblog=6 Fri, 18 Apr 2008 17:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-04-2008&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-04-2008&group=15&gblog=5 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กาพย์สุรางคนางค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-04-2008&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-04-2008&group=15&gblog=5 Tue, 15 Apr 2008 23:30:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-04-2008&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-04-2008&group=15&gblog=4 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กาพย์ห่อโคลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-04-2008&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-04-2008&group=15&gblog=4 Mon, 14 Apr 2008 22:49:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=15&gblog=3 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กาพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=15&gblog=3 Sat, 12 Apr 2008 10:34:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-04-2008&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-04-2008&group=15&gblog=2 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนไม่สุภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-04-2008&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-04-2008&group=15&gblog=2 Fri, 11 Apr 2008 14:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-04-2008&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-04-2008&group=15&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-04-2008&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-04-2008&group=15&gblog=1 Thu, 10 Apr 2008 22:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-04-2008&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-04-2008&group=14&gblog=9 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๙ ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-04-2008&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=17-04-2008&group=14&gblog=9 Thu, 17 Apr 2008 7:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-04-2008&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-04-2008&group=14&gblog=8 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๘ การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-04-2008&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-04-2008&group=14&gblog=8 Tue, 15 Apr 2008 22:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-04-2008&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-04-2008&group=14&gblog=7 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๗ การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-04-2008&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-04-2008&group=14&gblog=7 Mon, 14 Apr 2008 18:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-04-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-04-2008&group=14&gblog=6 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๖ คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-04-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=13-04-2008&group=14&gblog=6 Sun, 13 Apr 2008 18:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=14&gblog=5 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๕ ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=14&gblog=5 Sat, 12 Apr 2008 8:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-04-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-04-2008&group=14&gblog=4 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๔ อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-04-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-04-2008&group=14&gblog=4 Fri, 11 Apr 2008 8:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-04-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-04-2008&group=14&gblog=3 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๓ ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-04-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-04-2008&group=14&gblog=3 Thu, 10 Apr 2008 8:10:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=14&gblog=2 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒ พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=14&gblog=2 Wed, 09 Apr 2008 9:04:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-04-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-04-2008&group=14&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑ ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-04-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-04-2008&group=14&gblog=1 Tue, 08 Apr 2008 8:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-08-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-08-2008&group=1&gblog=39 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียร์ขาดใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-08-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-08-2008&group=1&gblog=39 Fri, 08 Aug 2008 10:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-06-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-06-2008&group=1&gblog=38 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ละลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-06-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-06-2008&group=1&gblog=38 Tue, 10 Jun 2008 17:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-06-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-06-2008&group=1&gblog=37 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยน้องสิบสองเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-06-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-06-2008&group=1&gblog=37 Thu, 05 Jun 2008 8:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=02-06-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=02-06-2008&group=1&gblog=36 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิเสธอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=02-06-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=02-06-2008&group=1&gblog=36 Mon, 02 Jun 2008 18:36:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=30-05-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=30-05-2008&group=1&gblog=35 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[รักยุค Hi-Tech]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=30-05-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=30-05-2008&group=1&gblog=35 Fri, 30 May 2008 20:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-05-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-05-2008&group=1&gblog=34 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอมตั้งแต่หน้าประตู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-05-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-05-2008&group=1&gblog=34 Thu, 22 May 2008 13:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-05-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-05-2008&group=1&gblog=33 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเป็นคนของเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-05-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-05-2008&group=1&gblog=33 Fri, 09 May 2008 17:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=13&gblog=2 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=13&gblog=2 Wed, 09 Apr 2008 15:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-04-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-04-2008&group=13&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-04-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-04-2008&group=13&gblog=1 Tue, 08 Apr 2008 15:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=1&gblog=30 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-04-2008&group=1&gblog=30 Sat, 12 Apr 2008 11:20:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=12&gblog=9 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงยาวถวายโอวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=12&gblog=9 Wed, 05 Mar 2008 22:37:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=12&gblog=8 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[รำพันพิลาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=12&gblog=8 Tue, 04 Mar 2008 21:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=12&gblog=7 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศเมืองเพชร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=12&gblog=7 Mon, 03 Mar 2008 8:29:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-03-2008&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-03-2008&group=12&gblog=6 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศพระประธม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-03-2008&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-03-2008&group=12&gblog=6 Sat, 01 Mar 2008 18:24:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=12&gblog=5 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศอิเหนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=12&gblog=5 Thu, 28 Feb 2008 8:05:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=12&gblog=4 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศวัดเจ้าฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=12&gblog=4 Wed, 27 Feb 2008 10:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-02-2008&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-02-2008&group=12&gblog=3 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศภูเขาทอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-02-2008&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=26-02-2008&group=12&gblog=3 Tue, 26 Feb 2008 8:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-02-2008&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-02-2008&group=12&gblog=2 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศพระบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-02-2008&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=25-02-2008&group=12&gblog=2 Mon, 25 Feb 2008 17:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=24-02-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=24-02-2008&group=12&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศเมืองแกลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=24-02-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=24-02-2008&group=12&gblog=1 Sun, 24 Feb 2008 13:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=1&gblog=20 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-03-2008&group=1&gblog=20 Tue, 04 Mar 2008 23:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=1&gblog=19 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ยินไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=1&gblog=19 Mon, 03 Mar 2008 23:12:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=1&gblog=18 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉันเรียกว่าเธอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=1&gblog=18 Thu, 28 Feb 2008 22:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=1&gblog=17 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอเสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=1&gblog=17 Wed, 27 Feb 2008 18:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-02-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-02-2008&group=1&gblog=16 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[กันและกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-02-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-02-2008&group=1&gblog=16 Thu, 21 Feb 2008 11:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-02-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-02-2008&group=1&gblog=15 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-02-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=19-02-2008&group=1&gblog=15 Tue, 19 Feb 2008 11:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-02-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-02-2008&group=1&gblog=14 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-02-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=18-02-2008&group=1&gblog=14 Mon, 18 Feb 2008 13:32:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-02-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-02-2008&group=1&gblog=13 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อกุหลาบให้ตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-02-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=15-02-2008&group=1&gblog=13 Fri, 15 Feb 2008 13:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=1&gblog=12 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[หลับตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=1&gblog=12 Thu, 14 Feb 2008 13:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-02-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-02-2008&group=11&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[สุนทรภู่สดุดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-02-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=22-02-2008&group=11&gblog=1 Fri, 22 Feb 2008 15:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-02-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-02-2008&group=1&gblog=10 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[Way Back into Love]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-02-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-02-2008&group=1&gblog=10 Sat, 09 Feb 2008 13:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-04-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-04-2008&group=7&gblog=9 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารักน่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-04-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-04-2008&group=7&gblog=9 Sun, 27 Apr 2008 22:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=7&gblog=8 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำนำเซี่ยงไฮ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-04-2008&group=7&gblog=8 Wed, 09 Apr 2008 0:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=30-03-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=30-03-2008&group=7&gblog=7 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ป่าหินงาม สุดแผ่นดิน ถิ่นกระเจียว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=30-03-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=30-03-2008&group=7&gblog=7 Sun, 30 Mar 2008 23:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-03-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-03-2008&group=7&gblog=6 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นางยวนยวนยั่วเย้า เชยชม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-03-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=21-03-2008&group=7&gblog=6 Fri, 21 Mar 2008 22:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=7&gblog=4 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เห่หัวหิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=7&gblog=4 Wed, 12 Mar 2008 23:42:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=7&gblog=3 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนหนึ่งในสิงคปุระนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-03-2008&group=7&gblog=3 Wed, 05 Mar 2008 20:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=7&gblog=2 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[นิราศสุโขทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=28-02-2008&group=7&gblog=2 Thu, 28 Feb 2008 17:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=7&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[Minneapolis in January]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=14-02-2008&group=7&gblog=1 Thu, 14 Feb 2008 0:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-04-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-04-2008&group=6&gblog=9 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-04-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-04-2008&group=6&gblog=9 Thu, 03 Apr 2008 21:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-03-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-03-2008&group=6&gblog=8 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[แมวเหงา รำพึง ณ บ่ายหนึ่ง ฤดูหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-03-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-03-2008&group=6&gblog=8 Thu, 27 Mar 2008 0:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=23-03-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=23-03-2008&group=6&gblog=7 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[จากยอดดอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=23-03-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=23-03-2008&group=6&gblog=7 Sun, 23 Mar 2008 20:47:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=16-03-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=16-03-2008&group=6&gblog=6 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชนะชะตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=16-03-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=16-03-2008&group=6&gblog=6 Sun, 16 Mar 2008 10:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=6&gblog=5 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-03-2008&group=6&gblog=5 Wed, 12 Mar 2008 22:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=6&gblog=4 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสำคัญของลูกส้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-03-2008&group=6&gblog=4 Thu, 06 Mar 2008 23:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=6&gblog=3 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[วันผ่านไปไว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-03-2008&group=6&gblog=3 Mon, 03 Mar 2008 21:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=6&gblog=2 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าชายในสายหมอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=27-02-2008&group=6&gblog=2 Wed, 27 Feb 2008 18:40:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=6&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=6&gblog=1 Wed, 06 Feb 2008 12:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-02-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-02-2008&group=5&gblog=9 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๙ อำนาจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-02-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=12-02-2008&group=5&gblog=9 Tue, 12 Feb 2008 13:21:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-02-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-02-2008&group=5&gblog=8 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๘ เครื่องจองจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-02-2008&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=11-02-2008&group=5&gblog=8 Mon, 11 Feb 2008 13:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-02-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-02-2008&group=5&gblog=7 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๗ ทาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-02-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=10-02-2008&group=5&gblog=7 Sun, 10 Feb 2008 13:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-02-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-02-2008&group=5&gblog=6 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๖ ลาภและยศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-02-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=09-02-2008&group=5&gblog=6 Sat, 09 Feb 2008 13:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-02-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-02-2008&group=5&gblog=5 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๕ ความสุขทางใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-02-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=08-02-2008&group=5&gblog=5 Fri, 08 Feb 2008 13:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-02-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-02-2008&group=5&gblog=4 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๔ ความสงบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-02-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-02-2008&group=5&gblog=4 Thu, 07 Feb 2008 13:22:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=5&gblog=3 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๓ ความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=5&gblog=3 Wed, 06 Feb 2008 13:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-02-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-02-2008&group=5&gblog=2 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๒ มรรคอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-02-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-02-2008&group=5&gblog=2 Tue, 05 Feb 2008 13:23:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-02-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-02-2008&group=5&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[๑ ศีล สมาธิ ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-02-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-02-2008&group=5&gblog=1 Mon, 04 Feb 2008 13:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-02-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-02-2008&group=1&gblog=9 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ลึกสุดใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-02-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=07-02-2008&group=1&gblog=9 Thu, 07 Feb 2008 13:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=1&gblog=8 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[Take Me To Your Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=06-02-2008&group=1&gblog=8 Wed, 06 Feb 2008 13:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-02-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-02-2008&group=1&gblog=7 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดถึงห้ามไม่ไหว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-02-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=05-02-2008&group=1&gblog=7 Tue, 05 Feb 2008 13:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-02-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-02-2008&group=1&gblog=6 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยรักและผูกพัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-02-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=04-02-2008&group=1&gblog=6 Mon, 04 Feb 2008 13:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-02-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-02-2008&group=1&gblog=5 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวประดับใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-02-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=03-02-2008&group=1&gblog=5 Sun, 03 Feb 2008 17:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=02-02-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=02-02-2008&group=1&gblog=4 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=02-02-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=02-02-2008&group=1&gblog=4 Sat, 02 Feb 2008 21:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-02-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-02-2008&group=1&gblog=3 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[Live and Learn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-02-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=01-02-2008&group=1&gblog=3 Fri, 01 Feb 2008 13:44:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=31-01-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=31-01-2008&group=1&gblog=1 http://natshen.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแต่คิดถึง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=31-01-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=natshen&month=31-01-2008&group=1&gblog=1 Thu, 31 Jan 2008 21:09:58 +0700